הכהיית שמשות על פי תקן משרד התחבורה

א.א.גלס מספקת פתרון להכהיית שמשות בתהליך מיוחד שמאושר על ידי הגורמים הרלוונטיים, ובכך משפרת את יעילות המיזוג ע"י  סינון קרני MV.