מיגון חוזר


יש לגשת תחילה למכון רישוי מורשה על מנת לקבל אישור שהשמשות לקויות (ניתן לעשות זאת בשני אופנים או בטסט- יש לפסול את השמשות ,או לבקש בדיקת כשירות שמשות ממכון הרישוי )

יש לגשת למשרד הרישוי עם המסמכים הבאים:
1. רישיון רכב בתוקף.
2. ת.ז + ספח (עדכני).
3. אישור מגורים.
4. פסילה בטסט/ בדיקת כשירות שמשות.

על כל ממגן לצלם את כל הטפסים הנ"ל ב-2 העתקים,
אחד למשרד הרישוי והשני לא.א. גלס.
כל הטפסים הנלווים חייבים להיות ע"ש בעל הרכב בלבד. בכדי להגיע למיגון יש לקבוע תור.
במקרים חריגים (ליסינג וכו') יש לפנות למשרד התחבורה או למועצת יש"ע  על מנת לקבל אישור בטל': 02-6663093 – איריס. (משרד התחבורה )
או לפרלה ממועצת יש"ע -6211999  

לשאלות ופרטים נוספים יש לפנות לליאורה או לשמעון 02-6409999