מיגון מלא


יש לגשת למשרד הרישוי עם המסמכים הבאים:
1. רישיון רכב בתוקף.
2. ת.ז + ספח (עדכני).
3. אישור מגורים.


על כל ממגן לצלם את כל הטפסים הנ"ל ב-2 העתקים, 
אחד למשרד הרישוי והשני לא.א. גלס.
כל הטפסים הנלווים חייבים להיות ע"ש בעל הרכב בלבד. 
בכדי להגיע למיגון יש לקבוע תור. 
במקרים חריגים (ליסינג וכו') יש לפנות למשרד התחבורה או למועצת יש"ע  על מנת לקבל אישור בטל': 02-6663093 – איריס. (משרד התחבורה ) 
או לפרלה ממועצת יש"ע -6211999  


לשאלות ופרטים נוספים יש לפנות לליאורה  או לשמעון 02-6409999