לציבור הזכאים למיגון: תושבי ישע


כל תושב יש"ע זכאי למגן את רכבו דרך המדינה. כל תושב זכאי למיגון מלא פעם אחת בלבד (הכוללת החלפת שמשה קדמית),
וזכאי למיגון חוזר כאשר שמשות הצד כבר אינן תקינות ולא ניתן לראות דרכן .

פסילת השמשות תתבצע רק במכון רישוי מורשה .
על מנת לקבל את טפסי המיגון יש לגשת למשרד הרישוי.

המאשר את קבלת הטפסים הינו משרד הרישוי בלבד, ולא א.א. גלס. 

להסבר על מיגון מלא לחץ כאן.

להסבר על מיגון חוזר לחץ כאן.