סניף ראשי ירושלים

רחוב הרכבים 15 תלפיות
ת.ד. 53150
מיקוד 91531

טלפון: 02-6409999
פקס: 02-6783985